ไลบีเรีย: Amb. Kemayah เรียกร้องให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในงานสัมมนานานาชาติเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง และการก่อการร้ายในแอฟริกา

ไลบีเรีย: Amb. Kemayah เรียกร้องให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในงานสัมมนานานาชาติเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง และการก่อการร้ายในแอฟริกา

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มและผู้แทนถาวรของไลบีเรีย ฯพณฯ ดี-แม็กซ์เวลล์ ซาอาห์ เคมายาห์ ซีเนียร์ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติพยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นหนทางในการต่อต้านภัยคุกคามระดับโลก ของการก่อการร้ายเอกอัครราชทูต Kemayah เน้นย้ำว่าการส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพค่านิยมและวัฒนธรรมของผู้คน ตลอดจนการยอมรับความหลากหลายและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของความสงบสุขในสังคม และการจัดการกับปัจจัยที่กระตุ้นและผลักดันการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่ง 

เอกอัครราชทูต Kemayah 

ได้รับการยกเว้นจากระบบเศรษฐกิจสังคม ศาสนา และการเมือง การว่างงานและการขาดโอกาสในการเติบโต ความอยุติธรรม การทุจริต และการกดขี่ของคนบางกลุ่ม และขีดความสามารถของรัฐที่เปราะบางและความมั่นคงที่ล้มเหลว เป็นปัจจัยเพียงเล็กน้อยที่กระตุ้นและผลักดันให้เกิดการก่อการร้าย 

เอกอัครราชทูต Kemayah เน้นย้ำในขณะที่เขามีมุมมองส่วนตัวว่าปัจจัยต่างๆ ที่ระบุไว้ไม่ใช่เหตุผลสำหรับการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายต่อมนุษยชาติ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจัดการกับปัจจัยเหล่านี้อย่างเพียงพอเพื่อลดการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่ง ซึ่งเป็นการกระทำที่รุกคืบทุกวันและสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยทั่วโลก

เอกอัครราชทูตเคมายาห์จำได้ว่าในปี 2561 เพียงปีเดียว การโจมตีของผู้ก่อการร้ายคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 27,000 คน และสังเกตว่าความกลัวอันเป็นผลมาจากการก่อการร้ายเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า โดยครึ่งหนึ่งของประชากรโลกแสดงความกังวลเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้าย .

ในการกล่าวสุนทรพจน์การสัมมนาเรื่อง ‘แนวโน้มทางการเมืองและผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงในแอฟริกาและการเปลี่ยนโฉมหน้าของการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่ง: การตอบสนองเชิงปฏิบัติ’ ที่เมืองมอมบาซา ประเทศเคนยา เอกอัครราชทูตเคมายาห์ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างประชาธิปไตย และเพิ่มพูนความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในฐานะ ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่ง

เอกอัครราชทูตเคมายาห์กล่าวว่า

 “การพิจารณาและ/หรือการดำเนินการต่อไปนี้อาจเป็นวิธีต่างๆ เพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่ง: เราต้องรับประกันว่าประชาธิปไตยของเราจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควรเพิ่มความระมัดระวังเพื่อลดจำนวนและความเสี่ยงจากการก่อการร้าย การกำหนดกรอบกฎหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะจำกัดหรือป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการควบคุมการฟอกเงิน ควรดำเนินการอย่างไม่ลดละ เราควรกระชับความร่วมมือในระดับภูมิภาค มุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดน โดยเฉพาะกระแสการค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมาย การยกระดับบทบาทที่เกี่ยวข้องที่ผู้หญิงสามารถมีได้ในการพยายามลดผลกระทบจากการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง ดังนั้นการเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงจึงเป็นสิ่งสำคัญ กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้ประโยชน์จากเยาวชนที่ไม่ได้ใช้งาน ดังนั้นการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างพลังอำนาจของเยาวชนย่อมจะลดการรับสมัครเยาวชนโดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย ควรเพิ่มการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการรวมเป็นหนึ่ง และสุดท้ายเราควรเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการต่อสู้กับการก่อการร้าย”

ทูตไลบีเรียเน้นย้ำว่าสันติภาพ ความมั่นคง และประชาธิปไตยที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศใด ๆ จะบรรลุผลสำเร็จได้ภายในสังคมที่ส่งเสริมและปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาเท่านั้น “เช่น สาธารณรัฐไลบีเรีย – ระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำ/ประธานาธิบดีของ ฯพณฯ ดร.จอร์จ มานเนห์ เวอาห์ ที่รับประกันความยุติธรรมและความเสมอภาค ประชาธิปไตยที่สนับสนุนการพัฒนาทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ”

แนะนำ : โทรศัพท์มือถือ ราคาถูก | รีวิวนาฬิกา | เครื่องมือช่าง | ลายสัก รอยสัก | ประวัติดารา