UFABET

UFABET

คณะกรรมการเทศบาลลงนามในประกาศหลายฉบับเพื่อรับทราบการบริจาค

คณะกรรมการเทศบาลลงนามในประกาศหลายฉบับเพื่อรับทราบการบริจาค

สัปดาห์ที่ 15-21 พฤษภาคม เป็นสัปดาห์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเบื้องต้น ช่างเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่การแพทย์ เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักการศึกษา ผู้บริหาร พยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล พยาบาลฉุกเฉิน...

Continue reading...